0

Kế thừa, phát huy truyền thống tuổi trẻ TP. HCM trong thời đại 4.0

KẾ THỪA, PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG CỦA THANH NIÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐỂ ĐÓN NHẬN THỜI CƠ VÀ THÁCH THỨC CỦA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0. Nhân loại vào thập kỷ đầu của thế kỷ XXI đang chứng kiến sự phát triển nhanh chóng của công nghệ và internet và chính sự phát triển này là nền tảng cho sự ra đời của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 ( CMCN4.0). Cũng như 3 cuộc cách mạng công nghiệp trước, cuộc cách mạng công nghiệp này cũng mang nhiều thời cơ và thách thức đối với các...

0

Cách mạng 4.0 và sự năng động cần thiết của giới trẻ

CẢ THẾ GIỚI ĐANG Ở TRONG CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ 4 HAY ĐƯỢC GỌI LÀ THỜI ĐẠI CÔNG NGHIỆP 4.0, SẼ BIẾN ĐỔI CÁCH SỐNG, LÀM VIỆC VÀ GIAO TIẾP CỦA TOÀN NHÂN LOẠI THEO CÁCH HOÀN TOÀN MỚI. THEO BẠN, THANH NIÊN CẦN CHUẨN BỊ GÌ ĐỂ CÓ THỂ THÍCH NGHI, PHÁT TRIỂN VÀ THAM GIA KIẾN THIẾT ĐẤT NƯỚC, XÂY DỰNG XÃ HỘI HIỆN ĐẠI, VĂN MINH. Là một trong những xu hướng trọng tâm hiện nay trên toàn cầu, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0- gắn liền với các thành tựu của trí tuệ...

0

Cuộc cách mạng 4.0 đối với thanh niên – Cuộc cách mạng về tư duy

CUỘC CÁCH MẠNG 4.0 ĐỐI VỚI THANH NIÊN – CUỘC CÁCH MẠNG VỀ TƯ DUY Vào nửa cuối thế kỉ 18, tại nước Anh, cuộc cách mạng công nghiệp đầu tiên đã ra đời với hình ảnh chiếc máy dệt chạy bằng hơi nước của kỹ sư thiên tài James Watt khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Lao động máy móc xuất hiện và bắt đầu từ đó thay thế dần sức lao động chân tay của con người với tốc độ và lượng giá trị kinh tế hàng hóa gấp nhiều lần. Đến cuối thế kỉ 19...

0

Mãi mãi tinh thần thanh niên Việt Nam

“Trước hết tôi muốn đặt ra với Đại hội một vấn đề mà tôi nghĩ rằng nó mang tính chất bức bách, đó là: Thanh niên ngày nay đã thấy mình là lực lượng kế thừa và đã sẵn sàng thay thế cha anh hay chưa?, để có thể làm tốt vai trò kế thừa thanh niên phải tự rèn luyện và khép mình vào một nếp sống mới và một tổ chức như thế nào?. Thanh niên phải trở thành lực lượng xung kích đầu tàu trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ...

0

Phát huy truyền thống xung kích của tuổi trẻ Việt Nam

Chúng ta tự hào biết bao khi 86 năm qua (26/3/1931 – 26/3/2017) tổ chức Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam đã trưởng thành, đã cống hiến và trở thành niềm tự hào của Tổ Quốc, bởi những đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng nước nhà. Trên con đường đã và đang đi của tuổi trẻ Việt Nam, đẹp biết mấy truyền thống của Đoàn “ Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”. Trang sử truyền thống của Đoàn mãi âm vang lời thề quyết tử cho...

0

Tăng cường tính xung kích, thể hiện khí chất người thanh niên

Trên con đường đã và đang đi của tuổi trẻ Việt Nam, đẹp biết mấy, truyền thống của Đoàn “Đâu cần thanh niên có- đâu khó có thanh niên”. Đẹp biết mấy, Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM – trường học lớn của tuổi trẻ là nơi ươm mầm lý tưởng và hoài bão cống hiến của các thế hệ thanh niên Việt Nam. Đó là lòng yêu nước, là sự dấn thân quên mình vì Tổ quốc và nhân dân. Khắc sâu trong tâm khảm mỗi chúng ta là hình ảnh các thế hệ thanh niên Việt Nam luôn...

0

Xu thế hội nhập và sự sẵn sàng của thanh niên

Thanh niên Việt Nam trong các giai đoạn lịch sử luôn giữ vai trò quan trọng, luôn thể hiện tinh thần xả thân trong các cuộc chiến tranh giữ nước và luôn là lực lượng quan trọng trong thời kỳ kiến thiết đất nước. Thanh niên Việt Nam trong cuộc cách mạng dân tộc dân chủ, trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, trong thời kỳ kiến thiết đất nước sau chiến tranh, trong thời kỳ đổi mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước luôn...

0

Vai trò của thanh niên – phát huy tính xung kích

Vị trí và vai trò của thanh niên: Thanh niên Việt Nam là một tầng lớp xã hội đặc thù, chiếm số đông trong dân số cả nước. Thanh niên Việt Nam không phải là một giai cấp nhưng có mặt ở cả giai cấp công nhân, nông dân và đội ngũ tri thức; thanh niên không phải là tầng lớp xã hội độc lập mà có mối quan hệ gắn bó với các tầng lớp khác trong xã hội. Thanh niên Việt Nam giữ vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, trong...

0

Nước ta đang trên con đường hội nhập quốc tế

Nước ta đang trên con đường hội nhập quốc tế, tinh thần “ đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên” được các bạn trẻ phát huy ra sao? Chúng ta tự hào biết bao khi 86 năm qua ( 26/3/1931 – 26/3/2017) tổ chức Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam đã trưởng thành, đã cống hiến và trở thành niềm tự hào của Tổ Quốc, bởi những đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng nước nhà. Trên con đường đã và đang đi của tuổi trẻ Việt Nam,...

0

Kỳ 1 – Bài viết: Mãi mãi tinh thần thanh niên Việt Nam

“Trước hết tôi muốn đặt ra với Đại hội một vấn đề mà tôi nghĩ rằng nó mang tính chất bức bách, đó là: Thanh niên ngày nay đã thấy mình là lực lượng kế thừa và đã sẵn sàng thay thế cha anh hay chưa?, để có thể làm tốt vai trò kế thừa thanh niên phải tự rèn luyện và khép mình vào một nếp sống mới và một tổ chức như thế nào?. Thanh niên phải trở thành lực lượng xung kích đầu tàu trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ...